Cả một đời ân oán… Cuộc Chiến 80 Năm Chưa Kết Thúc!

Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà…

 

Người ta bảo gặp nhau là cái Duyên, và lấy phải nhau là Định Mệnh.=)))..cứ tưởng hồi trẻ thơ dại nên nghịch vậy thôi, ai ngờ gừng càng già càng cay, suốt 80 năm qua vẫn choảng nhau ầm ầm….cả một đời ân oán…

Ông bà tuy đã già nhưng…
… vẫn dùng gậy đánh nhau

Nguồn: methongthai