Cô gái nằm bệnh viện bị vong quỷ nhập, thầy giải tà đánh đập khiến oan hồn khai những lời rùng rợn, nghe xong nổi hết da gà sợ hãi

Dưới sức ép của người thầy giải tà cao tay, vong quỷ ám đã phải thành thật khai quá trình rùng mình khi nhập vào cô gái trẻ.

 

Trong quá trình giải tà, người thầy cúng đã ép vong quỷ nói ra tất cả mọi thứ

ma3

Sau một khoảng thời gian rất lâu mới có thể đuổi con quỷ ra khỏi người cô gái trẻ.

Nguồn: blogtin

Loading...