Em trai đáng yêu dỗi cả thế giới khi chị gái đi lấy chồng: ‘Đi luôn đi, đừng về làm gì nữa’

Chắc cậu em trai này phải yêu thương chị gái nhiều lắm mới dỗi hờn và khóc hết nước mắt khi chị đi lấy chồng như vậy!

Cậu khóc hết nước mắt…

 

Ấm ức khi chị gái ‘bỏ mình’ đi lấy chồng.

Thậm chí còn dỗi luôn chị gái “Đi luôn đi, đừng về làm gì nữa”

Nguồn: facebook