Hari Won bật khóc, khẳng định: ‘Cuộc đời em cái gì cũng sai chỉ có cưới Trấn Thành là đúng!’

Trong lúc lo sợ, Hari Won bất ngờ bật khóc và mếu máo nói: "Cuộc đời em cái gì cũng sai chỉ có cưới Trấn Thành là đúng" khiến ông xã "mát lòng mát dạ"

Trong lúc lo sợ, Hari Won bất ngờ bật khóc và mếu máo nói: “Cuộc đời em cái gì cũng sai chỉ có cưới Trấn Thành là đúng” khiến ông xã “mát lòng mát dạ”

 

Nguồn: Yan