Ốc Thanh Vân vì “ghét“ nên xúi 3 con tặng quà khó xử cho Đại Nghĩa

Mặc dù rất cảm kích vì được nhận quà nhưng Đại Nghĩa không quên ca thán và tố Ốc Thanh Vân sống ác.

 

Nguồn: eva.vn