Quên Hoa Vinh đi, đây chính là bản cover “Ngắm hoa lệ rơi” cực chất, cân hết các bảng xếp hạng

Câm nín trước “Ngắm hoa lệ rơi” phiên bản đường phố, Châu Khải Phong Và Hoa Vinh Nghe Xong cũng phải gật đầu khen hay.

Câm nín trước “Ngắm hoa lệ rơi” phiên bản đường phố, Châu Khải Phong Và Hoa Vinh Nghe Xong cũng phải gật đầu khen hay.

 

Theo BTS