Thí sinh đầu tiên đạt 0 điểm trong Olympia, nhìn phản ứng khi đọc câu hỏi đầu tiên tới cuối cùng mà sặc cười

Thần may mắn có lẽ chưa mỉm cười với thí sinh này mặc dù cậu đã cố gắng hết sức.

bethi1-blogtamsu

Chọn gói câu hỏi 60 điểm trong phần thi về đích, thí sinh Thanh Lịch đã không gặp may mắn.

 

bethi2-blogtamsu

Liên tiếp những câu trả lời sai khiến điểm số liên tục vụt khỏi tay

bethi3-blogtamsu

Có lẽ một phần do áp lực nên Lịch đã không may mắn trả lời đúng các câu

bethi4-blogtamsu

10 điểm, 20 điểm dần tuột khỏi tay cậu học sinh này

bethi5-blogtamsu

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thần may mắn chưa mỉm cười.

bethi6-blogtamsu

Nhưng dù sao cậu cũng đã rất cố gắng trong phần thi của mình.