Tuấn Hưng ra ngoài “đầu gấu” là thế, về nhà bị mẹ chửi không dám cãi lại 1 tiếng

Người phụ nữ quyền lực, có thể quát nạt, mắng nhiếc thỏa thích mà Tuấn Hưng vẫn phải… vâng lời.

Tuấn Hưng quay 1 cảnh sinh hoạt trong gia đình vào buổi sáng.

1

Bà nội chuẩn bị đưa Su Hào đi lớp, Tuấn Hưng gọi con trai vào thơm bố mẹ.

2

Thấy các con và cháu có tác phong lề mề, bà nội thốt lên: “9 giờ rồi còn thơm với thẹo cái gì nữa”.

3

Bị mẹ mắng, Tuấn Hưng chỉ ậm ừ và quay sang ôm quý tử 1 lúc.

4

Lát sau anh ra hỏi mẹ “Bà nội cho em ăn chưa?”

5

Bà nội vẫn là người mải miết thúc giục “Nhanh lên con ơi 9 giờ rồi”.